معرفی سفیر یا نمایندگی
بخش سياسي

 

نیجر در سال 1960 استقلال خود از استعمار فرانسه مستقل گردید و تا سال 1991 تحت حاکمیت نظامی تک حزبی بود، تا اینکه ژنرال علی سیبو تحت فشار مجبور به برگزاری انتخابات چند حزبی شده و این انتخابات منجر به روی کار آمدن دولتی دموکراتیک در سال 1993 گردید.

کودتای سرهنگ ابراهیم باره در سال 1996 به این وضعیت خاتمه داد. در سال 1999 سرهنگ باره در جریان اقدام گروهی از افسران ضد کودتا کشته شد و مقدمات بازگشت دمکراسی را به این کشور بازگرداندند. آقای مامادو تانجا در انتخاباتی که در دسامبر همان سال برگزار شد، به قدرت رسید. وی در دو انتخابات 2004 و 2009 باز هم به پیروزی رسید. در فوریه سال 2010 یک کودتای نظامی دیگر تانجا را از قدرت برکنار کرد و بلافاصله اجرای قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده و کابینه دولت منحل شد. در انتخابات گسترده پس از کودتا، آقای ایسوفو محمدو به پیروزی رسیده و دوره ریاست جمهوری خود را از آوریل 2011 آغاز کرد.

نیجر یکی از فقیرترین کشورهای دنیا با حداقل خدمات دولتی و ضعف توان مالی برای توسعه زیر ساخت های کشور می باشد. اقتصاد عمدتاً مبتنی بر کشاورزی این کشور طی سال های گذشته با خشکسالی منطقه صحرا آفریقا روبرو بوده است.

جنبش عدالت نیجر که عمدتاً از طوارق می باشد در فوریه سال 2007 اعلام موجودیت کرده و در طول سال های 2007 و 2008 حملاتی در منطقه شمال نیجر انجام دادند اما در سال 2009 توانایی های این گروه محدود شد. نیجر اکنون نگرانی های امنیتی از جانب مرزهای خود با کشورهای لیبی در شمال، مالی در غرب و نیجریه در جنوب دارد.

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر